ANEAS

Humanitaire - Caritative

ANEAS 130 jaar steun aan Nederlanders in nood.

Nos actions en cours

Qui sommes-nous ?

Welkom voor degenen die voor zichzelf hulp zoeken of voor vrienden of familieleden die hiertoe niet in staat zouden zijn. Welkom ook voor degenen die geïnteresseerd zouden zijn om ANEAS te ondersteunen, hetzij door een financiële bijdrage, hetzij door middel van praktische hulp. ANEAS bestaat voor de eerste groep maar heeft de tweede groep ook hard nodig. ANEAS helpt Nederlanders maar ook "verfranste" Nederlanders, die in Frankrijk in problemen raken en die niet op een eenvoudige wijze opgelost kunnen worden. Een probleem wordt ingewikkelder als de hulpzoekende geen familie heeft om hem of haar te helpen. Dankzij professionele medewerkers op diverse terreinen kan ANEAS directe of indirecte ondersteuning bieden. In de rubriek "Voorbeelden" op www.aneas.fr kunt u de verscheidenheid van onze activiteiten constateren. ANEAS, de "oudste" Nederlandse vereniging in Frankrijk, is tevens lid van de FANF, de federatie van Nederlandse verenigingen in Frankrijk waarvan het merendeel als "gezelligheidsverenigingen" beschouwd worden. ANEAS helpt Nederlanders in heel Frankrijk met de hulp van correspondenten. Nederlanders in de Alpes, Provence en de Côte d'Azur kunnen een beroep doen op een zusterorganisatie, het "Nederlandse Ondersteuningsfonds" dat in het zuiden van Frankrijk gevestigd is. Het komt nog steeds regelmatig voor dat Nederlanders zonder kennis van de Franse taal en zonder onvoldoende voorbereiding naar Frankrijk komen. De problemen doen zich voor als zij eenmaal in Frankrijk geïnstalleerd zijn. Omdat ouder worden in Frankrijk ook niet altijd probleemloos verloopt, wordt de hulp van ANEAS regelmatig ter gelegenheid van dit soort moeilijkheden ingeroepen. Aarzelt u niet als u vragen heeft deze via contact@aneas.fr te stellen. Wij hopen u de hulp te kunnen bieden die u van ons verwacht en tevens dat wij nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Voorzitter Hendrik Klinkert