سيارة إسعاف لقرية معمران (الريف), شمال المغرب

par Association Maamrane Solidarité et Développement

Faire un don

سيارة إسعاف لقرية معمران (الريف), شمال المغرب

par Association Maamrane Solidarité et Développement

Faire un don
 سيارة إسعاف لقرية معمران (الريف),  شمال المغرب - Association Maamrane Solidarité et Développement

(شراء سيارة إسعاف مجهزة بالكامل للمساعدة في نقل الرعاية الصحية إلى منطقة بعيدة عن النقاط الصحية (المستشفيات ، العيادات ، إلخ


Pour une version en français, cliquer ici       


For english version, click here   

Para una versión en español, haga clic aquí

                                                                                                                                             تقديم


                                                                                                                                   عرض مشروع

                                                                                                                              

                                                                                                                                  دعوة للتبرعات
                                                                                                                               

                                                                                                                                 مراحل المشروع
                                                                                                                               

                                                                                                                               الصيانة والمتابعـة
                                                                                                                                         
  

                                                                                                                                             ملاحظة

  •  France: 0033634010819 - 0033783989428
  • Espagne: 0034617923050
  • Belgique: 0032485120841

Donner 20 euros

Donner 50 euros

Donner 100 euros

Donner 200 euros

HelloAsso est une entreprise sociale et solidaire, qui fournit gratuitement ses technologies de paiement à l’organisme Association Maamrane Solidarité et Développement. Une contribution au fonctionnement de HelloAsso, modifiable et facultative, vous sera proposée avant la validation de votre paiement.

Plateforme de paiement 100% sécurisée

Toutes les informations bancaires pour traiter ce paiement sont totalement sécurisées. Grâce au cryptage SSL de vos données bancaires, vous êtes assurés de la fiabilité de vos transactions sur HelloAsso.

Carte bleue VISA Mastercard PCI-DSS
Signaler la page