Association PAF! - Pour une Alternative Féministe !

Défense des droits

PAF ! ( Pour une ALternative Féministe !) est une association féministe du Pays Basque.

Nos actions en cours

Qui sommes-nous ?

PAF ! C’EST QUOI ? 

L’association PAF (Pour une Alternative Féministe) est une association féministe implantée sur le territoire du Pays Basque Nord depuis 2009

S’inspirant de la réflexion initiée par Simone de Beauvoir dans « le Deuxième Sexe » : « on ne naît pas femme on le devient », le PAF! s’inscrit aujourd'hui dans un courant féministe intersectionnel qui englobe le recoupement des conséquences de la discrimination fondée sur le genre, la race, la classe sociale, la capacité physique, la citoyenneté et plus sur lequel l'ordre patriarcal s'organise pour produire, contrôler et limiter les corps.

Le PAF ! propose une sensibilisation autour des inégalités de genre, en dénonçant le sexisme, les discriminations et les violences. Les luttes menées par les générations précédentes ont permis d'obtenir des droits pour les femmes et toutes les personnes se considérant comme telles ; mais ces droits sont constamment menacés et même parfois en recul. Le combat féministe est donc toujours d'actualité et il est nécessaire de lutter à la fois contre la réalité du sexisme mais également contre l'illusion d'une société égalitaire. La domination subsiste !

L'auto-éducation et la formation mais aussi l'humour, la dérision et l'autodérision font partie intégrante de nos actions pour réaliser nos objectifs !

PAF! Étant implantée en Iparralde , la communication externe se fait en bilingue Français/Euskara,en accord avec les valeurs défendues par l’association. Chaque personne en interne est libre d’utiliser la langue de son choix.

Tous nos échanges se font dans la bienveillance, le respect de la personne et la confidentialité (espace sécurisant et de confiance).

Qu'est-ce qu'on fait ? 

 • Journées de formation, de réflexion et d’échanges: format conférence, ateliers, débats.
 • Actions de sensibilisation contre le sexisme et les violences, notamment lors d'événements comme les Fêtes de Bayonne
 • Soirées et actions d'autofinancement, événements
 • Rassemblements pour les droits des femmes 
 • Participation aux journées incontournables (8 mars, 25 novembre, …)
 • Membre du réseau associatif féministe EBA (Egiazko Berdintasunaren Alde - Pour une Egalité Réelle)
 • Coopération structurelle avec les institutions du Pays Basque : sensibilisation/ dénonciation/pression

Alors si pour vous : 

 • Le féminisme rejoint la lutte contre toutes les discriminations et promeut l’égalité des droits
 • Le féminisme peut renverser les rôles de genre, pour renverser les rôles de pouvoir

Et que vous retrouvez dans notre asso, dans ses discours et ses actions un peu de tout ça et un zeste de plus alors n’hésitez pas à nous suivre et à nous aider ! On compte sur vos dons pour nous aider à continuer notre projet et à le porter pour touTEs celleux qui ne peuvent pas ou n’ont pas le temps, ou n’habitent pas près de chez nous. 

Merci !!!


 PAF ! ZER OTE DA? 

PAF ! (Pour une Alternative Féministe) 2009tik Ipar Euskal Herrian kokatzen den elkarte feminista da.

« Ez gira emazte sortzen, baizik eta bilakatzen gira », Simone de Beauvoiren “Bigarren sexua” liburuan den hausnarketan oinarritu zen elkartea hastapenetan, eta geroztik, elkarte kideek gogoeta sakondurik, gaur egun PAF! intersekzionalitatearen ikuspegitik dabil. Ordena patriarkalak gure gorputzak mugatzeko eta kontrolatzeko eta aurrera egiteko ezinbestekoak dituen zapalkuntza ezberdinak (generoa, arraza, klasea, gaitasun fisikoak, herritartasuna eta beste) kontuan hartzen dituen irakurketa da. 

PAF!ek genero ezberdintasunen inguruko sentsibilizazioa proposatzen du, sexismoa, diskriminizazioak eta bortizkeriak salatuz. Aintzineko belaunaldiek eramandako borrokei esker lortu ditugu eskubideak emazte definitzen garenontzat. Baina eskubide horiek etengabean dira mehatxatuak, galtzeraino artetan. Hori horrela, borroka feministak gaurkotasun handia du eta borrokak segitu behar du bi zentzuetara: sexismoaren errealitatearen kontra eta jendarte berdinzale baten ilusioaren kontra. Menpekotasunek segitzen dute!

Gure helburuak betetzeko eta ekintzak bideratzeko orduan auto-heziketa eta formakuntza, baita umorea, trufa eta norberaren trufa ere ditugu osagai.

PAF! Ipar Euskal Herrian kokatua denez, kanpora begirako komunikazioa elebitasunean egiten du (frantsesa eta euskara), elkartearen baloreei segi doalako. Elkarte barnean, kide bakoitzak nahi duen hizkuntza erabili dezake.

Elkarzaintzan, errespetuan eta konfidentzialtasunean (espazio seguruan eta konfiantzazkoan) egiten dugu trukaketa oro.

Zer egiten dugu ?

 • Formakuntza, gogoeta eta trukaketa egunak : konferentziak, tailerrak, eztabaidak.
 • Sentsibilizazio ekintzak, sexismoaren eta indarkerien aurka ; besteak beste, Baionako Bestetan.
 • Autofinantzaketarako gaualdi ala ekimenak.
 • Emakumeen eskubideen aldeko elkarretaratzeak.
 • Ezinbesteko egunetan parte hartzea (martxoak 8, azaroak 25,…)
 • EBA (Egiazko Berdintasunaren Alde) sarearen parte.
 • Elkarlan estrukturala Euskal Herriko instituzioekin : sentsibilizazioa, salaketa, presioa.

Beraz, zuretzat: 

 • Feminismoa baldin bada diskriminazio guzien kontrako borroka eta berdintasunaren alde baldin badabil.
 • Feminismoa genero antolakuntza iraultzea baldin bada, hortik botere-harremanak iraultzeko

Gure diskurtso eta ekintzekin bat egiten baduzu, ez duda, lotu guri! Zure beharra dugu proiektua aitzina eramateko;, eta denbora, ahal edota kokapenagatik laguntzen ahal ez gaituztenen partea egin ahal izateko!

Milesker!!!