CENAZE NAKLI YARDIMLASMA FONU

par Ditib

Adhésion valable du 01/10/2019 au 31/12/2019

CENAZE NAKLI YARDIMLASMA FONU

par Ditib

La date limite d’adhésion est dépassée !

Pour plus d’informations, rapprochez-vous de l’association organisatrice

Voir la page

CENAZE NAKLI YARDIMLASMA FONU

Değerli Üyemiz,

Bilindiği gibi, Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu, vefat eden üyelerinin cenazelerini uçakla Türkiye’deki şehrine en yakın havalimanına nakletmekte, oradan da Türkiye Diyanet Vakfı’nın ambulans ve cenaze arabalarıyla istenilen adrese ulaştırmaktadır. Ayrıca iki refakatçisinin de uçak biletini karşılamaktadır.

Türkiye’de vefat eden üyelerinin, Fon’a kayıtlı olmak şartıyla eşine veya bir yakınına 700 € ödeme yapmaktadır. Cenazenin Fransa’da defnedilmesi halinde Fon Yönergesinde belirtilen masrafları karşılamaktadır.

Bir yıl içinde yapılan masraflar, üyeliği kesinleşmiş kişi sayısına bölünerek bir kişiye düşen masraf payı tespit edilmekte ve ailedeki kişi sayısına göre ödenmesi gereken miktar aile reisine bildirilmektedir.

Cenaze nakli için verilen hizmetler ve yapılan ödemeler Fon Yönergesine göre yapılmaktadır. DİTİB’in diğer faaliyetleri için yapılan harcamalar masraf payı hesaplamasına dâhil edilmemektedir.

Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu’nun 2018 yılı içinde verdiği hizmetlerin ve yaptığı harcamaların ayrıntıları şöyledir:

2018 yılında 122 (yüz yirmi iki) üyemiz vefat etmiştir. Hakkın rahmetine kavuşan üyelerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. 21 (yirmi bir) üyemiz Türkiye’de iken vefat etmiştir. 8 (sekiz) üyemizin cenazeleri Fransa’da defnedilmiş,  93 (doksan üç) üyemizin cenazeleri ise Türkiye’ye nakledilmiştir.

Bu hizmetler verilirken yönergemizde öngörülen şu harcamalar yapılmıştır:

314.839,98 €  Cenaze nakil giderleri: Cenazenin Fransa içinde veya Türkiye’ye nakli için ödenen morg, cenaze arabaları, ambulans ve nakil giderleri, cenaze şirketlerine ödemeler, refakatçilerin uçak biletleri, Fransız ve Türk makamlarına ödenen harçlar, Fransa’da defnedilen bebek cenazeleri için yapılan ödemeler, Türkiye’de iken vefat eden üyelerin ailelerine yapılan ödeme, kefen, cenaze yıkama ve din hizmetinin verilmesi için yapılan ödemeler.

149.749,46 €   Büro harcamaları: Büro hizmetlerinde görevli iki personel için ödenen maaş ve şarjlar (ursaff, pôle emploi, mederic vs). Kırtasiye ve büro tüketim malzemeleri (kâğıt, zarf, toner, kartuş, fotokopi.), telefon ve posta ücretleri, elektrik, su, yakıt, alarm, sigorta, bina bakım ve tadilatı ve benzeri giderler.

+_________

464.589,44 €

Bu rakam 2018 yılında üyeliği kesinleşen 38.732 kişiye bölündüğünde (464.589,44/ 38.732 = 11,99 €)  kişi başına 12 (on iki) € masraf payı düştüğü tespit edilmiştir.

Masraf payı talep edildiği günlerde telefonlarımız yoğun olarak arandığından cenazefonu@ditibstrasbourg.fr adresimizi ve internet sitemizi kullanmak bizimle en kolay iletişim yoludur. Tüm yazışmalarda üye numaranızı mutlaka belirtiniz. Adresinizde ve diğer bilgilerdeki değişiklikleri gecikmeden DİTİB’e bildiriniz.

Saygılarımızla.


DİTİB Strasbourg

Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu

Signaler la page