ETORKINEKIN BAB

Humanitaire - Caritative

POUR UNE SOLIDARITE ACTIVE AVEC LES MIGRANT.E.S. ----- ETORKINEKIN ELKARTASUNEAN

Nos actions en cours

Qui sommes-nous ?


ETORKINEKIN BAB 

(Bayonne, Anglet, Biarritz)   (Baiona, Angelu, Biarritzen) 


ASSOCIATION LOI 1901 - 1901 legepeko ELKARTEA

POUR UNE SOLIDARITE ACTIVE AVEC LES MIGRANT.E.S

ETORKINEKIN ELKARTASUNEAN


AIDEZ-NOUS A LES AIDER !

LAGUN GAITZAZU LAGUN DITZAGUN !


EUSKARAZ BEHERAGO 1/QUELS SONT NOS BESOINS CONCRETS ? 


- une chambre d'hôtel, un hébergement d'urgence pour des familles avec enfants : 50 euros par nuit 
- 3 repas par jour : 10 euros par personne minimum 
- les déplacements administratifs indispensables (OFII, PADA, ambassades) vers des grandes villes : 150 euros en moyenne 
- carte de bus : 16 euros par mois 
- soutenir les hébergeurs pour les frais de la vie courante (électricité, eau, hygiène, nourriture, essence...): 100 euros par mois. 
- ...


2/ A QUEL MOMENT DU PARCOURS MIGRATOIRE INTERVENONS-NOUS ? 

Nous organisons l'accueil d'urgence de familles avec enfants en bas âge, et pour les personnes qui veulent rester (adultes et mineurs isolés).

Des familles bénévoles hébergent, accompagnent, scolarisent et intègrent dans la vie locale ces personnes qui se trouvent dans un réel parcours du combattant. 

Actuellement, une centaine de personnes sont accueillies et hébergées dans l'ensemble du pays basque, dont une quarantaine sur Bayonne, Anglet, Biarritz. Parmi eux, plus de vingt adolescents et cinq familles.

Et les arrivées s'enchaînent...


3/ L'ORIGINE DU PROJET :

A l'origine, le collectif "Solidarité migrant.e.s - Etorkinekin" est né au printemps 2016 au Pays Basque et Sud Landes, et a été fondé sur deux axes principaux :

  1. l'action citoyenne publique d'une part, pour informer sur les politiques migratoires et dénoncer leurs conséquences néfastes, sensibiliser l'opinion publique et faire pression sur les institutions.
  2. l'accueil et l'accompagnement des migrant.e.s. d'autre part.

Pour venir spécifiquement en aide aux personnes sur Bayonne, Anglet, Biarritz (BAB), l'association "Etorkinekin BAB" voit le jour en septembre 2018.


4/ POUR FAIRE FACE AUX FRAIS DE LA VIE QUOTIDIENNE, PERENNISER L'ACCUEIL, NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN :

On ne peut pas tous héberger ou donner de son temps, mais on peut faire un don.

L'association ne génère aucun coût de fonctionnement.

Tous les dons récoltés vont à 100 % à l'aide aux personnes migrantes.

Chaque don, même minime, est le bienvenu...

Tous les paiements sont sécurisés.

Vous pouvez faire un don unique ou mensualisé.

BON A SAVOIR : un don au delà de 10 euros ouvre la possibilité d'un reçu fiscal.

---->  Le reçu fiscal permet une déduction de 66% du montant de votre don, si vous êtes imposable.
Par exemple, un don de 100 euros vous coûtera en réalité 34 euros.
Un don de 10 euros vous coûtera 3,40 euros.

Pour adhérer à l'association, ou pour plus d'informations : 
- etorkinekinbab@gmail.com
- 0648515260

Merci de votre aide !

1/ BEHAR KONKRETUAK ZOIN DIREN ?

- ganbara bat hotelean, haurrekilako familia baten aterbetzea 50 euro gaua.
- 3 apairu eguneko, gutienik 10 euro pertsonaka.
- Joan-jinak hiri handietara baitezpadako urrats administratiboendako (OFI, PADA, ambazadak) : bataz beste 150 euro
- autobus karta : 16 euro hilabetero
- egun guziko gastuen pagatzeko (elektrizitatea, ura, garbitasun produktuak, janaria, ezenza,...) laguntza tipi bat emateko aterbetzaileei : 100 euro hilabetero


2/ NOIZ SARTEN GIRA ETORKINEN IBILBIDEAN ?

Urgentziazko aterbetzea apailatzen dugu haur tipiekin dauden familiendako, epe batendako hemen egoteko nahikeria agertzen dutendako (heldu nahiz adin gabeko).

Borontatezko famili batzuek, Ibilbide latzean dauden horiek aterbetzen, eskolatzen, oro har hemengotzen laguntzen dituzte.

Gaur egun, ehun bat pertsonei harrera eta aterbea ematen zaizkie Ipar Euskal Herrian, 40 bat Baiona Angelu Biarritzen horien artean 20 bat nerabe eta 5 familia.

Eta etortzeak biderkatzen dira...


3/ PROIEKTUAREN SORRERA :

"Solidarité migrants- Etorkinekin" kolektiboa 2016bo udaberrian sortu da Ipar Euskal Herrian eta Landesetako hego aldean, bi ardatzen ildoan :  

  1. ekitaldi herritarren antolaketa, jendeari zuzen kontrako politika migratzaile eta horien ondorio txarren berri emateko eta salatzeko, Insituzioak hertsatzeko.
  2. etorkinak errezibitzea eta laguntzea. 

Baiona, Angelu, Biarritzeko etorkinen laguntzeko bereziki, "Etorkinekin BAB" tokiko elkarteak sortzen da 2018ko irailean.


4/ EGUNEROKO GASTUAK, ATERBETZEAK JARRAITZEKO ZUEN SUSTENGUA BEHAR DUGU :

Ez dugu denek aterbea edota denbora ematen ahal bainan eskaintza egiten ahal dugu.

Elkarteak ez du funtzionamendu gasturik sortzen.

Diru laguntza guzi guziak (%100) etorkinen probetsuko dira.

Emaitza guziak, tipia izanik ere, ongi etorriak dira.

Ordainketa guziak segurtasunez egiten dira.

Emaitza aldi betakoa izan daiteke edo hilabeterokoa.

JAKIN ! 10 euro goitiko emaitzak zergendako ordain-ageria eskuratzeko posibilitatea ematen du.


----> Zergak ordaindu behar badituzu, zure partea ttipitzeko aukera emanen dizu zerga ageriak (66%).

Abididez 100 euroko emaitza 34 euro baizik ez zaizu kostako.

Elkartearen partaide izateko, xehetasun gehiagoren ukaiteko : 
- etorkinekinbab@gmail.com
- 0648515260

Milesker zure laguntza emanik !