La billetterie en ligne est fermée ! Pour plus d'informations, rapprochez-vous de l'association organisatrice.

Voir la page

Voorlichtingsbijeenkomst door het Nederlandse en Franse notariaat

par Nederlandse Vereniging voor Parijs en omstreken (NLVP)

Le 06 novembre 2018 de 18:30 à 21:00

Voorlichtingsbijeenkomst door het Nederlandse en Franse notariaat - Nederlandse Vereniging voor Parijs en omstreken (NLVP)

Informatie over huwelijksvermogensrecht en erfrecht door gespecialiseerde notarissen, in het Nederlands

Voorlichtingsbijeenkomst door het Nederlandse en Franse notariaat
Datum:          dinsdag 6 november 2018
Locatie:         Conseil Supérieur du Notariat
60 bd La Tour-Maubourg
75007 PARIS
                                    Spreker: Fleur Nollen, kandidaat-notaris in Den Haag
                                    Spreker: Michiel van Seggelen, notaris in Grenoble
 
18.30 – 19.00         Ontvangst
19.00 – 19.15         Welkomstwoorden door de heer De Gooijer, Nederlandse ambassadeur te Parijs, en een afgevaardigde van het Franse notariaat
19.15 – 19.45          Ontwikkelingen in het huwelijksvermogensrecht
Welk recht (Nederlands of Frans) is van toepassing op mijn huwelijk; Verschillen tusen Frans en Nederlands huwelijksvermogensrecht; Kan het huwelijksvermogensrecht automatisch veranderen, door bijvoorbeeld tijdsverloop; Kunnen mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen; Wijzigingen in het Nederlandse recht sinds 1 januari 2018 (algehele gemeenschap van goederen is niet meer standaard); Welke rechter is bevoegd in geval van scheiding?
 
19.45 – 20.15          Ontwikkelingen in het erfrecht
Welk recht (Nederlands of Frans) is van toepassing als ik kom te overlijden; wat is het verschil; wanneer moet ik iets regelen; wat zijn de gevolgen voor mijn woning in Frankrijk? En in Nederland?         
20.15 – 20.45          Vragen en antwoorden Michiel van Seggelen en Fleur Nollen
20.45                         Cocktail en mogelijkheid individueel te praten met Michiel van Seggelen en Fleur Nollen
 
Zie voor informatie van de Notarissen van Europa
http://www.successions-europe.eu/Questions.aspx?c=nl
http://www.cnue.eu/
 

Conseil Supérieur du Notariat

60 bd La Tour-Maubourg
75007 Paris
France

Une question ?
Contactez l'association :

Email

Signaler la page