WALL DEMOCRACY : Arts urbains & temps de crises

par Objet(s) Public(s)

WALL DEMOCRACY : Arts urbains & temps de crises - Objet(s) Public(s)

Reportage WALL DEMOCRACY : arts urbains & temps de crises à Athènes

À Athènes, les arts urbains, et en particulier le graffiti, s’érigent en geste politique reflétant, sur les murs de la ville, les effets fragilisants de la crise économique, politique, sociale et humanitaire. Nous partons à la rencontre d’une dizaine de graffeurs travaillant à Athènes, engagés ou non, pour recueillir dans un court film leurs propos et positions vis-à-vis de leur pratique artistique. 

Σήμερα,  οι τέχνες του δρόμου στην Αθήνα και συγκεκριμένα το γκραφίτι στους δρόμους της πόλης, παρουσιάζεται συχνά σαν μια πολιτική δράση η οποία αντικατοπτρίζει τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και ανθρωπιστικές επιπτώσεις της κρίσης. Ο σκοπός του ταξιδιού μας στην Αθήνα είναι να γνωρίσουμε 10 περίπου καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του γκραφίτι, πολιτικοποιημένους ή μη, νέους και παλιούς, για να "συλλέξουμε" με την βοήθεια μιας μικρής ταινίας-ρεπορτάζ, τις απόψεις τους πάνω στην κρίση αλλά και τις εμπειρίες τους μέσα σε αυτήν, σε σχέση πάντα με την καλλιτεχνική τους δραστηριότητα, δηλαδή το γκραφίτι.


Présentation du projet (Παρουσίαση της δράσης μας)

Du 29 au 31 mars 2016, nous, membres de l'association Objet(s) Public(s), allons rencontrer plusieurs graffeurs travaillant à Athènes.
Durant ces trois jours et dans le cadre d’entretiens menés individuellement ou à plusieurs, nous les interrogerons sur leur travail et sur le choix de cette pratique artistique, sur leurs opinions sur la notion de démocratie dans la Grèce contemporaine, ainsi que sur leur rapport à la crise économique, politique, sociale et humanitaire ces dernières années. Aussi, nous leur poserons la question de l’éventuelle présence de contenu ou de dimension politique, contestataire ou revendicative dans leur geste artistique qui intervient dans l’espace public. Nous nous intéressons également à des sujets tels que les restrictions et les interdictions quant à l’expression artistique ou politique dans l’espace public, le contrôle policier, la violence urbaine, les tensions sociales et l’intimidation étatique, mais aussi les interactions éventuellement positives avec les habitants, les commerçants, les centres d’art ou les communes. Nous désirons nous concentrer sur l’activisme qu’ils associent au graffiti et l’omniprésence de ce dernier sur les murs d’Athènes.


Στις 29 με 31 Μαρτίου, εμείς, τα μέλη της ένωσης Objet(s) Public(s), θα έρθουμε σε επαφή με διαφόρους καλλιτέχνες του γκραφίτι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Αθήνα. Κατά την διάρκεια των τριών αυτών ημερών θα πραγματοποιήσουμε κάποιες συνεντεύξεις- συζητήσεις πάνω στην τέχνη τους και στους λόγους επιλογής αυτού του είδους καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως επίσης  σχετικά με την γνώμη τους όσον αφορά την κρίση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα. Παράλληλα θα ερωτηθούν για την ύπαρξη ή όχι, πολιτικής στάσης μέσα απο την καλλιτεχνική δράση τους στον δημόσιο χώρο. Ποιοί είναι οι περιορισμοί και οι απογορεύσεις της καλλιτεχνικής και πολιτικής έκφρασης στον δημόσιο χώρο στην Αθήνα του σήμερα; Σε ποιό βαθμό μπορεί ο αστυνομικός έλεγχος, η αστική βία και οι κοινωνικές εντάσεις να επηρεάσουν τους καλλιτέχνες; Μπορεί το γκραφίτι να λειτουργήσει ως μοχλός επικοινωνίας και θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των καλλιτεχνών, των κατοίκων, των τοπικών καταστημάτων, των κέντρων τέχνης και πολιτισμού και των δήμων της πόλης; Επιθυμούμε λοιπόν να εστιάσουμε στο γκραφίτι σαν είδος καλλιτεχνικού πολιτικού ακτιβισμού μέσα από την έντονη παρουσία του στους τοίχους της Αθήνας.


Après l’entretien, nous souhaiterions les accompagner le temps d’une promenade urbaine dans les rues du centre Athènes et de ses banlieues proches.
Chacun des artistes – devenu guide le temps de cette balade urbaine – nous conduira et nous présentera une à trois œuvres de street art (fresques, graffiti, autres) qui trouvent une résonance par rapport à son approche des arts urbains et de leur place dans la ville et face la crise, évoqué lors de l’entretien. Ces œuvres pourront être les leurs, celles d’autres artistes ou bien des travaux issus de collaborations.


Ακριβώς μετά την συνέντευξη, θα πραγματοποιηθεί μια βόλτα μέσα στο κέντρο της Αθήνας και στα κοντινά προάστια της. Καθέ καλλιτέχνης θα μεταμορφωθεί σε ξεναγό αυτής της "urban walk" και θα μας οδηγήσει σε ένα ή περισσότερα έργα γκραφίτι τα οποία θα αντιπροσωπεύουν κατά ένα βαθμό όλα όσα συζητήθηκαν προηγουμένως στην συνέντευξη σχετικά με τις τέχνες του δρόμου και την θέση τους μέσα σε μια μεγαλούπολη η οποία υποφερει από τις εξουθενωτικές επιπτώσεις της κρίσης.


Avec l’aide d’un caméraman et d’un ingénieur du son athéniens nous capterons les entretiens et les promenades urbaines.
Un montage sera réalisé à Paris avec l’aide d’une monteuse.


Με την βοήθεια ενός cameraman και ενός ηχολήπτη από την Αθήνα θα βιντεοσκοπήσουμε τις συνεντέυξεις αλλά και τις βόλτες-ξεναγήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το μονταζ θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια στο Παρίσι με την βοήθεια μιας monteuse.  Γαλλικοί και/ή αγγλικοι υπότιτλοι θα ενσωματωθούν στο τελικό βίντεο.


Origine du projet

À Athènes, décrite comme « une mecque contemporaine du street art en Europe » par le journal The New York Times, le graffiti et le tag sont présents partout : signatures, soutien à son équipe de foot, messages fascistes recouverts par des messages anarchistes et anti-fascistes, murs peints par des amateurs ou fresques monumentales d’artistes connus ou inconnus, Athènes est une ville chaotique où l’expression graphique dans la rue est omniprésente.

Dans un contexte de crise économique qui met à mal la démocratie d’une cité qui en est, à l’origine, le berceau antique, le graffiti est présent partout, tel un ensemble de cris muets d’une population qui s’est éreinté la voix en décriant les politiques d’austérité qui lui sont imposées arbitrairement depuis 6 ans. Les murs d’Athènes sont devenus des tribunes politiques et artistiques. Nombreux sont les artistes urbains et les graffeurs grecs (ou travaillant en Grèce) qui revendiquent la dimension politique de leur geste artistique, sinon du contenu de leurs œuvres.

En défiant ou ignorant l’autorité, en s’affichant sur les pages d’une ville à l’urbanisation chaotique et en revêtant l’espace urbain d’un manteau éminemment politique, le street art à Athènes évoque le sentiment de malaise et d’abandon, et la colère d’une population en mal d’avenir.


A quoi servira l'argent collecté ?

L'argent collecté servira à payer le caméraman et l'ingénieur son à Athènes.
En effet, leur contribution au projet est majeure puisqu'elle nous permettra de monter un court film de qualité qui rendra compte de notre expérience sur place. Ainsi, ce reportage pourra servir de matériau premier pour engager la deuxième partie du projet qui sera celle de l'invitation d'artistes urbains grecs en France et inversement, pour participer à des projets et des collaborations. Le reportage sera diffusé à l'occasion de ces invitations lors de manifestations artistiques publiques (présentation de fresques, murs légaux, squats, expositions, etc) et posera la question des différents contextes de création entre arts urbains libres et street art institutionnel.


Τα χρήματα θα διατεθούν για την πληρωμή του cameraman και του ηχολήπτη. Η συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη δράση είναι εξαιρετικά σημαντική εφόσουν θα μας βοηθήσουν στην δημιουργία μιας μικρής ταινίας-ρεπορτάζ η οποία θα χρημοποιηθεί στο δεύτερο κομμάτι της δράσης μας. Αυτό θα είναι η πρόσκληση ενός (ή περισσότερων ελλήνων καλλιτεχνών) στο Παρίσι και αντίστοιχα ενός γάλλου καλλιτέχνη στην Αθήνα. Το ρεπορτάζ θα προβληθεί, με αφορμή  αυτή την πρόσκληση, στα πλαίσια εκδηλώσεων στο δημόσιο χώρο ( δημιουργία νέου graffiti από τον καλλιτέχνη, συζήτηση μαζί του κλπ). 


Notre équipe

L'association Objet(s) Public(s), régie par la loi 1901, œuvre à l'accompagnement et la production des projets de manifestations culturelles dans l'espace public portés par les étudiants et anciens étudiants du Master 2 professionnel Projets culturels dans l’espace public de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Forts de la diversité de nos parcours (architectes, urbanistes, médiateurs culturels, sociologues, anthropologues, artistes...), nous souhaitons développer une approche singulière questionnant la place des arts dans la ville contemporaine.


Η ένωση Objet(s) Public(s),  έχει δημιουργηθέι για να βοηθήσει και να στηρίξει την δημιουργία και την παραγωγή καλλιτεχνικών δρώμενων στον δημόσιο χώρο, από πρώην αλλά και νυν φοιτητές του μεταπτυχιακού "Πολιτιστικές δράσεις στον δημόσιο χώρο" Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Με βάση τις διαφορετικές παιδαγωγικές και επαγγελματικές εμπειρίες του κάθε φοιτητή (αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, καλλιτέχνες...), επιθυμούμε να αναπτύξουμε μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τη θέση των τεχνών μέσα στη σύγχρονη πόλη.

Donner 5 euros

Remerciements chaleureux dans le générique du reportage

Donner 10 euros

Remerciements chaleureux dans le générique du reportage et invitation aux événements de WALL DEMOCRACY partie 2

Donner 20 euros

Remerciements chaleureux dans le générique du reportage et invitation pour 2 aux événements de WALL DEMOCRACY partie 2

Donner 50 euros

Remerciements chaleureux dans le générique du reportage et invitation pour 2 aux événements de WALL DEMOCRACY partie 2

Plateforme de paiement 100% sécurisée

Toutes les informations bancaires pour traiter ce paiement sont totalement sécurisées. Grâce au cryptage SSL de vos données bancaires, vous êtes assurés de la fiabilité de vos transactions sur HelloAsso.

Carte bleue VISA Mastercard SEPA PCI-DSS
Z

Zelda MOUREU VOSE

22/03/2016
Ce projet donne de l'espoir! L'art urbain est porteur de sens - et ouvert à tous. C'est cooooooool ! Merci de faire ce film :)
C

Camille Fukas

21/03/2016
Beau projet ! Bravo Objet(s) Public(s) !

Anonyme

16/03/2016
Signaler la page