Français English
My donation
Free amount
My contact information

* Required fields

Mon récapitulatif
Sélection Don
Don 0 €
Votre contribution au fonctionnement de HelloAsso 0 €
Total 0 €

HelloAsso est une entreprise sociale et solidaire, qui fournit gratuitement ses technologies de paiement à l'organisme Scola Corsa . Une contribution au fonctionnement de HelloAsso, modifiable et facultative, vous sera proposée avant la validation de votre paiement.

* Champs obligatoires

Plateforme de paiement 100% sécurisée

Toutes les informations bancaires pour traiter ce paiement sont totalement sécurisées. Grâce au cryptage SSL de vos données bancaires, vous êtes assurés de la fiabilité de vos transactions sur HelloAsso.

VISA MasterCard Carte Bleue PCI-DSS

[Corsu]


 

 

Chjama à sottuscrizzione 2023

L’Associu Scola Corsa svilupa una dimarchja d’insignamentu immersivu in lingua corsa, annant’à u mudellu digià messu in ballu da Seaska in Paese Bascu, o da Diwan in Brittania. E duie prime scole sò state apperte in 2021, una terza in 2022 è una quarta in 2023.
 

Chì bilanciu pè avà ?
Hè propiu pusitivu. L’elevi anu palisatu prugressi maiò, i parenti si sò impignati in u funziunamentu di a so scola, incantati da a qualità di l’insignamentu dispensatu ; e maestre è l’aiute materne anu fattu un travagliu di spiccu ; intervenenti è animatori anu rifinitu un dispusitivu efficiente.


Qualchì sciffru.
I nostri quattru stabilimenti di Bastia, Biguglia, Corti è  Sarrula è Carcupinu anu arregistratu una centinaia di zitelli scritti à a rientrata 2023-2024. E prime leve d’elevi collanu di gradu è i stabilimenti di Bastia è Biguglia anu apertu i so CP. Ghjè un passu maiò francatu quist'annu cù l'imparera di a lettura è di a scrittura 100% in lingua corsa.


Cumu funziuneghja u retale ?
Cuntribuiscenu, e cumune accugliente, à u finanziamentu necessariu è sopratuttu a CDC chì ci ha tornu aiutatu cù una suvvenzione sin'à agostu 2024 (80% di u bugettu tutale). Ma ùn si seria pussutu fà nunda senza i generosi doni di 300 è più particulari è di 80 d’intraprese. 


Perchè susteneci ?
Quist’annu, avemu torna bisognu di u vostru sustegnu. Difatti, da assigurà u so sviluppu, Scola Corsa cuntabilizeghja avà 18 impiegati (maestre, aiute materne è squatra amministrativa). In l’attesa di a cuntrattualizazione cun l’Educazione Naziunale chì puderà piglià in carica almenu a paga di l’insignanti, cuntributori è istituzioni regiunali sò soli à pudè perennizà a nostra struttura.


Una chjama à a vostra generusità.
Simu siguri di truvà pressu à voi u listessu slanciu di generusità manifestatu da a sucetà cun quella furtissima adesione à u nostru prugettu, vettore di speranza, di sensu è d’avvene. Risponde, sta mossa, à una brama fundamentale ma necessiteghja torna l’impegnu di u più gran numeru. Vi ringraziemu, in anticipu, d’esse attenti à a nostra andatura è di susteneci, s’è cusì a decidite, in u so spannamentu.

 

Cumu cuntribuisce ?
pudete fà :

  • un versamentu direttu nant’à u situ helloasso
  • mandate un scecchu à : Scola Corsa – chez Mr Joseph Turchini, 31 Bd Paoli, 20200 Bastia
  • un versamentu bancariu : IBAN FR76 1200 6000 3030 1536 3801 094 CODE BIC – SWIFT AGRIFRPP820

 

Scola Corsa hè un associu abilitatu à riceve doni, pè quessa puderete riceve un attestazione specifica.

 

[Francese]

 

Appel au don 2023

L'Association Scola Corsa développe un réseau d'enseignement immersif en Corse, sur le modèle déjà mis en œuvre par Seaska au Pays Basque, ou par Diwan en Bretagne. Les deux premières écoles ont ouvert en 2021, une troisième en 2022 et une quatrième en 2023.

Quel bilan pour le moment ?
Le bilan est extrêmement positif. Les élèves ont démontré des progrès conséquents ; les parents se sont investis dans le fonctionnement de leur école, ravis de la qualité de l’enseignement dispensé ; les enseignantes et les aides maternelles ont fourni un travail remarquable ; intervenants et animateurs ont complété un dispositif efficient.


Quelques chiffres.
Les établissements de Bastia, Biguglia  Corti et Sarrula è Carcupinu ont enregistré une centaine d'inscription à la rentrée 2023-2024. Les premières cohortes montent de niveau et les établissements de Bastia et Biguglia ont ouvert leurs CP. C'est un grand pas en avant cette année avec l'apprentissage de la lecture et de l'écriture 100% en langue corse.


Comment fonctionne le réseau ?
Les quatre communes qui nous accueillent contribuent au financement et surtout la CDC qui nous a accordé une nouvelle subvention jusqu'en août 2024 (correspondant à 80% du budget total). Mais tout ceci n’aurait pu se réaliser sans les dons généreux de plus de 300 particuliers et 80 entreprises.


Pourquoi nous soutenir ?
Cette année, nous avons de nouveau besoin de votre soutien. En effet, pour assurer son développement, Scola Corsa comptabilise aujourd'hui 18 employés (maestre, aiute materne et staff administratif). En attendant la contractualisation avec l’Education Nationale pouvant progressivement prendre en charge un nombre croissant d’enseignants, contributeurs et institutions régionales sont les seuls à pouvoir pérenniser notre structure.


Un appel à votre générosité.
Nous savons trouver auprès de vous le même écho rencontré auprès de la société qui a exprimé une puissante adhésion à notre projet, porteur d’espoir, de sens et d’avenir. Celui-ci répond à une attente fondamentale mais il nécessite encore l’investissement du plus grand nombre. Nous vous remercions par avance de porter attention à notre démarche et de nous soutenir, si vous le désirez, dans son épanouissement.

 

Comment contribuer ?
Vous pouvez :

  • faire un don via le site helloasso
  • envoyer un chèque à : Scola Corsa – chez Mr Joseph Turchini, 31 Bd Paoli, 20200 Bastia
  • effectuer un versement : IBAN FR76 1200 6000 3030 1536 3801 094 CODE BIC – SWIFT AGRIFRPP820

 

Scola Corsa est une association habilitée à recevoir des dons, pour cela vous pourrez recevoir une attestation spécifique.