ToMAD - TOHANAKO MADAGASIKARA

Humanitaire - Caritative

Fikambanana miasa, manampy amin'ny fampivoarana ny farim-piainanan'ny sahirana sy marefo any Madagasikara. Mampianatra sy mampitombo ny fahalalan'ny olona hampirindra ny fiaraha-monina. ToMAD œuvre pour l'amélioration des conditions de vie de la population pauvre et dans la précarité à Madagascar.

Nos actions en cours